احساس درد در استخوان‌هایتان هیچ ارتباطی با آب و هوا ندارد!

نظرات 10557

برخی از مردم می‌گویند که درد مفصل یا پشت‌شان با سرد شدن آب و هوا زیاد می‌شود اما یک مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد که هیچ ارتباطی بین مفاصل دردناک و الگوهای بارندگی وجود ندارد.

درد پشت یا مفصل در روزهای بارانی

این مطالعه، ادعاهای بیمه‌ی مربوط به بیش از ۱٬۵ میلیون نفر ۶۵ ساله و بالاتر را به همراه اطلاعات بارندگی روزانه از اداره‌ی ملی اقیانوسی و و جوی تجزیه‌ و تحلیل کرد. پزشکان با استفاده از ادعاهای بیمه به تعداد مراجعات بیماران به پزشکان به علت درد پشت یا مفصل در روزهای بارانی در مقابل روزهای غیربارانی نگاهی انداختند.

آنها دریافتند که از میان ۱۱ میلیون ویزیت کل، درصد ویزیت‌های مربوط به درد پشت و مفصل در روزهای بارانی و غیربارانی مشابه بودند. به‌طور خاص ۶٫۳۵ درصد از مراجعات به مطب در روزهای بارانی شامل گزارشاتی از درد پشت و مفصل بود، در حالی که ۶٫۳۹ درصد از مراجعات مطب در روزهای غیربارانی شامل گزارشات در پشت و مفصل بود.

اما به دلیل آنکه ممکن است برای بیماران سخت باشد که در همان روز عود دردشان به مطب پزشک مراجعه کنند، محققان به ویزیت‌های مربوط به کمر درد یا پشت که احتمال داشت با آن بارندگی مرتبط باشد که در عرض هفته‌ی گذشته اتفاق افتاد نیز نگاهی انداختند. آنها باز هم ارتباطی پیدا نکردند: میزان مراجعات مربوط به دردهای پشت یا مفصل در طول هفته‌هایی با ۷ روز بارندگی، مشابه آن هفته‌هایی بود که هیچ روز بارانی نداشت.

آنوپام جنا، نویسنده‌ی ارشد این مطالعه و استادیار خط مشی مراقبت‌های بهداشتی در دانشکده‌ی پزشکی هاروارد می‌گوید: «ما به هر صورتی که به داده‌ها نگاه کردیم، هیچ ارتباطی بین بارندگی و ویزیت پزشکان برای درد مفصل یا پشت مشاهده نکردیم. حرف آخر این است که مفاصل و پشت‌های دردناک، پیش‌بینی‌کننده‌های غیرقابل‌اعتمادی هستند.»

این یافته‌ها با مطالعات قبلی از استرالیا هم خوانی دارد؛ مطالعاتی که دریافتند هیچ رابطه‌ای بین هوا و گزارشات مربوط به کمردرد یا آرتریت زانو وجود ندارد.

اما چرا این باور علی‌رغم وجود شواهد علمی محکم همچنان پابرجاست؟ محققان می‌گویند یک دلیل می‌تواند آن باشد که باورهای افراد، فرض‌های خودانجام هستند. به‌عنوان مثال اگر یک فرد اعتقاد داشته باشد که هوا روی میزان دردش تأثیر می گذارد و زانویش در یک روز بارانی درد بگیرد، این رویداد ممکن است تا مدت‌ها در ذهن او باقی بماند اما اگر زانوی او در یک روز بارانی درد نگیرد، ممکن است این مسئله را فراموش کند.

او می‌گوید:‌«ما به عنوان پزشک باید نسبت به چیزهایی که بیماران به ما می‌گویند، حساس باشیم. درد، درد است – چه با باران و چه بدون باران. اما مهم است که بدانید در سطح بالینی بنظر نمی‌رسد که درد مفصل با تغییر آب و هوا عود یا فروکش کند.»

با این حال محققان خاطرنشان کردند که مطالعه‌ی آنها شامل اطلاعاتی در مورد شدت درد یا استفاده از مسکن‌های بدون نیاز به نسخه نبود که می‌تواند بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد. بنابراین محققان می‌گویند که مطالعات بزرگ‌تر با مجموعه‌ی داده‌های دقیق‌تر همچنان می‌توانند در بررسی این ارتباط مفید باشند.