بررسی اجمالی ارتباط عادات غذایی و سنگ‌های ادراری

نظرات 0

یافته‌ها:

سنگ‌های ادراری موادی پلی‌کریستیالینی هستند که دارای مقادیر کریستالوئید و ماتریکس‌آلی می‌باشند. تشکیل سنگ‌های ادراری نیاز به ادرار فوق‌اشباع دارد که این حالت بستگی به PH ادراری و قدرت‌یونی غلظت موادمحلول و ترکیب ادرار داشته و نسبت به ادراراسیدی در صبح تا ادرار کاملاً قلیایی پس‌از هر وعده غذایی متفاوت است. عوامل مؤثر درتشکیل سنگ‌های ادراری شامل کریستالوری، عادت‌های‌غذایی، شغل، آب‌وهوا، ژنتیک، مهارکننده‌های جذب از روده‌ها و مهارکنندگی‌های اوره‌آز هستند. جالب است بدانیم که شیوع سنگ‌های‌ادراری درمردان حدود سه‌برابر بیشتر از زنان است و حدود ۱۰درصد از جمعیت جهان در طول‌عمر خود ابتلا به سنگ‌های ادراری را تجربه می‌کنند و به مقدار بسیارکمی و حدود ۵ درصد علت این بیماری ارثی بوده و بیشتر از عامل ژنتیک، عادت‌های‌غذایی در بروز آن دخیل می‌باشند.

ادامه مطلب ...